Siertzo

Algemene voorwaarden SiertZo

 

SiertZo is gevestigd aan Tabaksland 25 te Ingen. Telefoonnummer:0344-785153 of 06-48783168  Email: siertzo@live.nl 
KvK-nummer: 30256883 BTW-nummer: NL192406097B01

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u een overeenkomst sluit met SiertZo dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. 
1.2 SiertZo kan ten alle tijden haar prijzen aanpassen.
1.3 De prijzen van de artikelen van SiertZo zijn inclusief 21%BTW en exclusief verzendkosten.
1.4 De bestelling bij SiertZo is definitief wanneer u door SiertZo een bevestiging heeft ontvangen per mail met daarin alle gegevens omtrent uw bestelling en betaling.

Artikel 2 Verzendkosten
2.1 U betaald €1,95 verzend- /verpakkingskosten ongeacht de grootte van uw bestelling. Dit geldt alleen voor verzending binnen Nederland.
2.2 Wanneer u kiest voor de optie "afhalen in Ingen" dan betaald u geen extra kosten.

Artikel 3 Wettelijke afkoelperiode
3.1 U heeft recht op een zichttermijn van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens u.
3.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren aan SiertZo te retourneren.
3.4 De verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van u.
3.5 Na ontvangst van het door u geretourneerde artikel zal SiertZo het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

Artikel 4 Leveringstermijn
4.1 Het door u aangekochte artikel wordt verzonden na betaling.
4.2 SiertZo streeft ernaar om het product tussen 2 en 4 werkdagen te leveren. De uiterlijke termijn van levering is binnen 30 dagen na bestelling. Is dit om een of andere reden niet mogelijk dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 5 Prijzen en betalingen
5.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
5.2 Betalingen dienen vooraf overgeschreven te worden.

Artikel 6 Beschadiging tijdens verzending
6.1 SiertZo raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken per ommegaande schriftelijk te melden binnen 24 uur zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

Artikel 7 Garantie

7.1 Alle producten zijn door SiertZo met de hand gemaakt. De klant dient er rekening mee te houden dat er geringe maat en/of kleurverschillen mogelijk zijn. Deze vallen niet standaard onder de garantie, wel verzoekt SiertZo u in dat geval contact op te nemen zodat er een oplossing gevonden kan worden.
7.2 Een door SiertZo aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van SiertZo jegens de klant kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
7.3 De klant kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van: 
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing;
c. aan het artikel door of namens de klant aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de klant of door de klant ingeschakelde derden op 
eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de 
geleverde artikelen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan SiertZo verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9 Toepasselijk Recht
9.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.